RESURS URZĄDZENIA

W 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Nakłada ono na użytkownika obowiązek odtworzenia i rejestracji przebiegu eksploatacji urządzeń transportu bliskiego podlegającego pod ustawę o dozorze technicznym. Celem powyższego wymogu jest odniesienie się do resursu urządzenia, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.
Podczas badań okresowych UDT w protokół wpisywana jest adnotacja o konieczności wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia w terminie najpóźniej do następnego wyznaczonego badania. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzeb oferujemy wykonanie RESURSU urządzeń transportu bliskiego (dźwigów, wind, platform, schodów i chodników ruchomych, jak również suwnic, wciągników, dźwigników itp) będących w zasobach Państwa firmy. Opierając się na wiedzy technicznej, dobrej praktyce inżynierskiej oraz istniejących warunkach eksploatacji, nasz zespół ekspertów może określić resurs urządzenia oraz sporządzić odpowiednią dokumentacje. Dzięki niej właściciel urządzenia dowie się do kiedy można bezpiecznie użytkować dźwig, kiedy należy przewidzieć remont lub przegląd specjalny.